ISO 9001: 2015 - Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9000 birincil olarak kalite yönetimi ile ilgilidir ve bu da, kuruluşların müşterilerine sundukları kaliteyi ve müşteri memnuniyetini artırma, geçerli düzenlemelere uyma ve performansında devamlı iyileştirme sağlama gibi gereklilikleri yerine getirmesi gerektiği anlamına gelir. ISO9001:2008 ve ISO9001:2015, ISO 17021-1:2015'e göre akredite edilmiş sertifikasyon programlarıdır.
ISO 9001, genel bir yönetim sistemi standardı olarak bilinir. "Genel", ürününe veya hizmetine bakılmaksızın büyük veya küçük her kuruluş için bu standardın uygulanabildiğini ifade eder. Ayrıca ticari girişimleri, kamu yönetimini ve hükümet departmanlarını da kapsar. Kuruluşun faaliyet alanı ne olursa olsun ISO 9001 standardı, herhangi bir sektör için kalite yönetiminizde uygulamanız gereken çok sayıda önemli özellikle ilgili gereklilikleri sunar. Standart, sekiz yönetim prensibine dayanılarak geliştirilmiştir.