JAS - Japon Organik Yönetmeliği

Japonya yetkili makamı (MAFF), organik program için (JAS organik) Control Union'ı akredite etmiştir. Akredite Hollanda genel merkezimizin çatısı altındaki küresel ofis ağımız, sertifikasyonu etkin ve uygun maliyetli yapmamızı ve bununla beraber aynı sıkı profesyonel denetim ve sertifikasyon prosedürlerini sürdürmemizi sağlar.

Organik tarım, doğal yaşam döngülerine saygı duyan bir gıda üretim şeklidir. İnsanların çevre üzerindeki etkisini en aza indirir ve GDO kullanmadan, mümkün olduğunca doğal bir süreç gerçekleştirir.

Organik tarım; gıda işleme, dağıtım ve perakendeciliği de içeren kapsamlı bir tedarik zincirinin bir parçasıdır. Organik pazarlara uygun olması için tüm organik üretim zincirinin gözetlenmesi ve sertifikalanması gerekir. Tüm gereklilikler yerine getirildiğinde sertifika düzenlenebilir ve sertifikalı ürünlerde organik logosu kullanılabilir. Control Union size yıllık denetim ve sertifikasyon hizmetleri sağlayabilir.