Korea Organic Programs

Sentetik pestisit, kimyasal gübre gibi ürünleri kullanmayarak veya bunların kullanımını en aza indirerek ve organik işlenmiş gıda tedarikini teşvik ederek tarım ekolojisini korumak için EFAPA ve FIPA 2013 yılında "Çevre Dostu Tarım Teşviki ve Organik Gıda Yönetimi ve Desteği ile İlgili Kanun" olarak adlandırılan bir kanunda birleştirilmiştir.

Organik tarımın temel prensibi, dengeli ve verimli topraktan sağlıklı gıda üretimidir. Üretim ve işleme sırasında organik ve organik olmayan ürünler ayrıştırılmalı ve yasaklanmış maddelerle (özellikle sentetikler ve sertifikalanmamış ürünler) kontaminasyon engellenmelidir. Organik ürünlerin üretimi ve işlenmesi, düzenlemelerde belirtilen gözetim sistemine göre akredite ve bağımsız bir üçüncü kişi tarafından denetlenmelidir.

Control Union; tarım ürünleri, işlenmiş gıdalar ve yemler ile ilgili dünya çapında sertifikasyon faaliyetleri için NAQS (Ulusal Tarım Ürünleri Kalite Yönetim Hizmeti) tarafından akredite edilmiştir (Sertifikasyon kuruluşu numarası 62).

İşlenmiş gıdalar için 1 Temmuz 2014'ten beri Kore ve ABD arasında ve 1 Şubat 2015'ten beri Kore ve AB arasında eşdeğerlik anlaşması mevcuttur. Buna göre, bu ülkeler birbirlerinin organik sistemlerini kabul eder ve bu da, gıda ürünlerini ek sertifikasyona ihtiyaç duymadan organik olarak ihraç etmeyi mümkün kılar. Etiketleme için özel koşullar geçerli olabilir.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy