Malaysia Sustainable Palm Oil - Malezya Sürdürülebilir Palm Yağı (MSPO)

Malezya Sürdürülebilir Palm Yağı (MSPO) standardı 2019 sonuna kadar zorunlu kılınmıştır. Zorunlu zaman aralığı üç aşamadan oluşur. RSPO sertifikasyonuna sahip bitkisel üretim endüstrileri için 31 Aralık 2018, sertifikasyonu olmayanlar için 30 Haziran 2019 ve küçük çiftçiler için 31 Aralık 2019'dur.

MSPO standardı, palm yağı üretimi yönetimini birçok mevcut ulusal yasa ve yönetmeliğe uygun hale getirir. Sürdürülebilir Palm Yağı Sertifikasyonu (RSPO) ve Endonezya Sürdürülebilir Palm Yağı (ISPO), palm yağı sürdürülebilirliği bağlamında uygulamaya konan benzer türde standartlardır.
Nelerden faydalanacaksınız?
MSPO Sertifikasyonu olumlu sosyal, çevresel ve ekonomik etkiler yaratmak ve aynı zamanda özellikle insanlar ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek için güvenilir, sürdürülebilir ve sorumlu bir yönetim sağlar. Bu faydalar şu şekilde özetlenebilir:
 • Yönetim standartlarını iyileştirme 
 • Sürdürülebilir orman yönetimini teşvik etme
 • Biyoçeşitliliği artırma
 • Sosyal iyileştirme 
 • Verimliliğin ekonomik faydalar sağlayacak şekilde artması
 • Sağlık ve güvenlik politikalarına bağlılık
 • Yasa ve yüklenici gerekliliklerine uyum
 • Mevcut ve yeni pazarlara giriş
Standardın genel özellikleri
MSPO Standartları (MS 2530:2013 dizisi) aşağıdaki gibi 7 (yedi) prensipli 4 (dört) bölümden oluşur:
 • Bölüm 1: Genel Prensipler
 • Bölüm 2: Küçük Çiftçiler için Genel Prensipler
 • Bölüm 3: Palmiye Tarlaları ve Örgütlenmiş Küçük Çiftçiler için Genel Prensipler
 • Bölüm 4: Palm Yağı Değirmenleri için Genel Prensipler
 
Nasıl sertifikalanacaksınız?
Bu sayfadaki iletişim düğmesine tıklayarak bizimle iletişime geçin. Sağladığınız bilgilere dayanarak Control Union size bir teklif gönderecektir. Sertifikasyon süreci, teklifimizi kabul etmenizle birlikte başlayacaktır. Bu sayede İletişim ve Talepler ile ilgili Kurallara uyarak Marka kullanımı için de başvuruda bulunabilirsiniz.
 
Sertifikasyon süreci
 
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy