MSC - Marine Stewardship Council

Marine Stewardship Council (Deniz Koruma Konseyi - MSC) balıkçılık ve MSC Gözetim Zinciri (CoC) standartları şirketlerin ve kuruluşların balıkların doğal yaşamda sürdürülebilir olarak avlanmasını ve iyi yönetilmesini teşvik etmelerine ve bunları belirlemelerine yardımcı olur. MSC sertifikasyon süreci "tekneden tabağa" kadar ve tüm tedarik zinciri boyunca avlanan balıkları kapsar.

Marine Stewardship Council'in (MSC) sürdürülebilir balıkçılığa yönelik prensipleri ve kriterleri 1999'da sürdürülebilir balıkçılığı teşvik etmek için bir yöntem olarak geliştirilmiştir. MSC standartları; büyüklükleri, türleri veya bölgeleri ne olursa olsun yalnızca doğal yaşamda avlanan balıklar için geçerlidir. MSC'nin, çevresel olarak sürdürülebilir, iyi yönetilmiş balıkçılığı belirleme standartları üç ana prensibe dayanır: balık stoku durumu, balıkçılığın çevresel ekosistem üzerindeki etkisi ve balıkçılık yönetim sisteminin etkinliği ve performansı. Balık ürünlerinin tekneden tabağa kadar doğru bir şekilde satıldığından emin olmak için plan, MSC Gözetim Zinciri (CoC) standardı tarafından da desteklenmektedir. Bu standart, sertifikalı ürünlerin satın alınması, işlenmesi ve satışına yönelik kurallar sağlar.

MSC Gözetim Zinciri prensipleri şunlardır:

  1. Sertifikalı bir tedarikçiden satın alma
  2. Sertifikalı ürünlerin tespit edilebilir olması
  3. Sertifikalı ürünlerin ayrılması
  4. İzlenebilirlik ve hacimlerin kaydedilmesi
  5. Kuruluşun bir yönetim sistemine sahip olması

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy