OCS 100 - Organic Content Standart

Organic Content Standart (OCS) yüzde 95-100 oranında organik madde içeren tüm gıda dışı ürünler için geçerlidir. Nihai üründeki organik madde varlığını ve miktarını doğrular ve kaynaktan nihai ürüne kadar ham madde akışını izler.

OCS 100, nihai ürünün doğru miktarda organik yetiştirilmiş madde içerip içermediğine ilişkin bir üçüncü taraf doğrulamasını esas alır. OCS, ürünlerdeki organik madde içeriği iddialarının şeffaf, tutarlı ve kapsamlı bir şekilde bağımsız olarak değerlendirilmesine ve doğrulanmasına imkan verir. OCS 100, en az yüzde 95 sertifikalı "organik" madde içeren bir ürünün işlenmesi, üretilmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, ticaretinin yapılması ve dağıtılmasını kapsar. Bu standart, şirketlerin kaliteli ürün sattıklarından ve ödediklerinin karşılığını aldıklarından emin olabilmeleri için işletmeler arası bir araç olarak kullanılabilir.

Control Union Sertifikasyon SLAB tarafından akreditedir ve bu kapsam için CP 004-01 numaralı ürünlerde kayıt olmuştur.

Daha fazla bilgi alın

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy