OCS Blended - Organic Content Standard

Organic Content Standard'ı (OCS) yüzde 5-100 oranında organik madde içeren gıda dışı ürünler için geçerlidir. Nihai üründeki organik madde varlığını ve miktarını doğrular. OCS ayrıca, kaynağından nihai ürüne kadar ham madde akışını da izler. Bu süreç daha sonra akredite bir üçüncü taraf tarafından sertifikalanır.

OCS, nihai ürünün doğru miktarda organik yetiştirilmiş madde içerip içermediğine ilişkin bir üçüncü taraf doğrulamasını esas alır. OCS, ürünlerdeki organik madde içeriği iddialarının şeffaf, tutarlı ve kapsamlı bir şekilde bağımsız olarak değerlendirilmesine ve doğrulanmasına imkan verir. OCS, en az yüzde 5 sertifikalı "organik" madde içeren bir ürünün işlenmesi, üretilmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, ticaretinin yapılması ve dağıtılmasını kapsar. Bu standart, şirketlerin kaliteli ürün sattıklarından ve ödediklerinin karşılığını aldıklarından emin olabilmeleri için işletmeler arası bir araç olarak kullanılabilir.

Daha fazla bilgi alın

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy