On the way to PlanetProof

PlanetProof/Milieukeur, sürdürülebilir sebze, meyve, bitki, ağaç ve çiçek soğanları için çevresel bir kalite etiketidir. Çiftçiler ve yetiştiriciler, PlanetProof kalite gerekliliklerini karşılamak suretiyle, hava ve su kalitesinin iyileştirilmesine ve daha verimli toprakların elde edilmesine yardımcı olabilir ve çiftliklerindeki çevresel koşulları daha iyi hale getirebilirler.


Çiftlikler, yılda iki kez bağımsız bir sertifika kuruluşu tarafından denetlenir. PlanetProof kriterleri her yıl gözden geçirilir ve gerek görüldüğünde değiştirilir.

Amaç, çiftlik ve çevre arasındaki dengeyi optimize etmek ve gezegen üzerindeki etkiyi azaltmaktır. PlanetProof'a doğru yol alıyoruz!

PlanetProof sertifikalı çiftçiler ve yetiştiricilerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin bazılarının başarılmasına da katkısı olur.

  • Enerji
  • Üretim ve Tüketim
  • İklim
  • Su
  • Toprak, Peyzaj ve Biyolojik Çeşitlilik. Milieukeur, sürdürülebilir tarıma dair, çeşitli sürdürülebilirlik temaları arasındaki dengeyi dikkatle izleyen entegre bir yaklaşımı benimser. Milieukeur kriterleri bir ürünün veya hizmetin Yaşam Döngüsü Analizine (LCA) dayanır.
  • "On the way to PlanetProof" Milieukeur Plant ürünlerinin uluslararası adıdır; PlanetProof'un sürdürülebilirlik kriterleri Milieukeur'inkilerle tıpatıp aynıdır. 1.1.2019'dan itibaren Bitki Ürünleri için Milieukeur'ün yerini PlanetProof alacaktır.
Control Union Sertifikasyon RVA tarafından akreditedir ve bu kapsam için RvA-C412 numaralı ürünlerde kayıt olmuştur.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy