Organik evcil hayvan yemi

Son yıllarda organik tarım ürünlerinin üretimi ve işlenmesi ulusal ve uluslararası düzenlemelerle standardize edilmiştir. "Organik" terimi ve ilgili logolarının kullanımı, akredite sertifikasyon kuruluşları aracılığıyla plan sahipleri tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. Control Union, önemli organik standartlar için akreditedir ve bu sayede, müşterilerinin dünya çapında organik pazarlara girebilmesini sağlamaktadır.
Nelerden faydalanacaksınız?
Önde gelen bir gözetim ve sertifikasyon kuruluşu olan Control Union şu merciler tarafından akredite edilmiştir:
  • 834/2007, 889/2008 sayılı AB düzenlemesine göre (EN 45011 temel alınarak) CU Organik programının gözetimi ve sertifikasyonu için Hollanda Akreditasyon Konseyi (RVA - Hollanda'daki ulusal akreditasyon kuruluşu)
  • RVA tarafından verilen akreditasyona ek olarak AB Komisyonu ve İsviçre Control Union'ı Avrupa Birliği (AB) dışındaki bazı ülkelerde eşdeğer bir sertifikasyon kuruluşu olarak kabul etmiştir
  • AB'ye ithalat yalnızca AB'de kabul edilen bir sertifikasyon kuruluşu tarafından düzenlenmiş bir ithalat sertifikası ile yapılabilir
  • Ulusal Organik Programı'na (USDA NOP) göre CU Organik programının gözetimi ve sertifikasyonu için Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı
  • Japon organik yönetmeliklerine (JAS organik) göre CU Organik programının gözetimi ve sertifikasyonu için Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı (MAFF)
  • Hindistan için Ulusal Organik Üretim Programı (NPOP)
  • Organic Korea (MAFRA)
Control Union dünyanın dört bir yanındaki şirketleri sertifikalandırır ve içlerinden bazılarının organik sertifikasyonlarla bağlantılı olabileceği geniş çeşitlilikte sertifikasyon programları sunar. Küresel ofis ağımız, sertifikasyonu daha verimi ve uygun maliyetli hale getirmemizi ve bununla beraber aynı sıkı profesyonel denetim ve sertifikasyon prosedürlerini sürdürmemizi sağlar.

Standardın genel özellikleri
Organik tarımın temel prensibi, dengeli ve verimli bir topraktan sağlıklı gıda üretimidir. Üretim alanı, organik olarak etiketlenebilecek ürünlerin hasadından veya ekiminden önce bir dönüşüm sürecinden geçmelidir. Tarla (ürün türüne ve düzenlemeye bağlı olarak) en az 2 veya 3 yıl organik düzenlemelere göre yönetilmelidir. Üretim ve işleme sırasında organik ve organik olmayan ürünler ayrılmalı ve yasaklanmış maddelerle (özellikle sentetikler) kontaminasyon önlenmelidir.

Organik ürünlerin üretimi ve işlenmesi, düzenlemelerde belirtilen gözetim sistemine göre akredite ve bağımsız bir üçüncü kişi tarafından gözetlenmelidir. Tüm gereklilikler yerine getirildiğinde sertifika düzenlenebilir ve geçerli logo sertifikalı ürünlerde kullanılabilir.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy