Organik SAGARPA Meksika

Meksika'da bulunan Control Union Certifications, Organik Meksika Standart LPO (Ley de Productos Orgánicos) kapsamında sertifika hizmetleri vermek için Meksika Tarım Bakanlığının (SENASICA - SAGARPA) resmi onayına sahiptir. Bu akreditasyona dayanarak, bitki üretim birimleri, yabani bitki toplama, hayvancılık/tavukçuluk üniteleri, işleme üniteleri ve tüccarların denetimlerini ve sertifikalandırılmalarını yapabiliriz.
"Organic SAGARPA Mexico" sertifikasyonunu alabilmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

1. Organic Practices’I uygulayın. Uygulamalar, Organik Üretim Kanunu (LPO) ve ek yönetmeliklere uygun olarak gözden geçirilmeli ve hayata geçirilmelidir.
Dönüşüm periyodu: Sertifikalandırılabilmesi için her üretken birimin bir dönüşüm periyodundan geçmesi gerekir.

2. Organik plan
Organik olarak tasnif edilen ürünleri üretmek, sertifikalandırmak ve ticaretini yapmak isteyen tüm üreticiler/operatörler üretim biriminde gerçekleştirilen faaliyetlerin tüm detaylarıyla tanımlandığı bir Organik Plan oluşturmalıdır.

3 SENASICA tarafından onaylanan bir Organik Sertifikasyon Kuruluşu (OCO) ile iletişimi geçin
Ürünlerini Organik olarak üretmek, sertifikalamak ve ticarileştirmek isteyen üreticiler SENASICA tarafından onaylanmış ve kendilerine sertifikasyon süreci boyunca rehberlik edecek (Control Union gibi) bir OCO ile temasa geçmelidir.

4. Organik ürünlerin sertifikalandırılması
Önceki adımlar tamamlandıktan sonra Control Union,yönetmeliklere uygunluğun doğrulandığı en az bir organik denetimi gerçekleştirir. Control Union, denetimin sonuçları eline geçtikten sonra, başvuran adına ilgili sertifikayı hazırlar.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy