Product Environmental Footprint - Ürünün Çevresel Ayak İzi (PEF)

Yeşil, çevre açısından güvenli, çevre dostu ve sürdürülebilir gibi ürün iddiaları giderek yaygınlık kazanmaktadır. Bu iddialara yönelik en yüksek güvence düzeyleri, uluslararası ve standartlaştırılmış bir metodoloji aracılığıyla bağımsız bir üçüncü taraf doğrulaması ile sağlanır.

Ürünün Çevresel Ayak İzi (PEF) sertifikasyonu, kuruluşunuzun daha sürdürülebilir bir ürün yönetimi sağlamasına ve ilgili verimlilik iyileştirmelerini belirlemesine yardımcı olabilir.

Şirketler arasında, ürünlerinin sürdürülebilirlik performanslarını belirlemeye yönelik bir yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) yaklaşımı benimseme konusunda büyüyen bir ilgi vardır. Mevcut durumda LCA, bir ürünün veya faaliyetin (ürün sistemi) tüm yaşam döngüsü üzerindeki çevresel etkisini değerlendirmek ve nitelendirmek için tek yöntem olarak kabul edilir. Ham madde girişi ve emisyon ve atık madde çıkışı belirlenerek toplam çevresel etkiye dair eksiksiz bir resim oluşturulabilir.

Control Union, ISO 14040 ve 14044 prensipleri ve çerçevesini esas alan bir LCA yaklaşımı sunar. İlgilendiğiniz kapsamın beşikten mezara, beşikten beşiğe, beşikten kapıya veya kapıdan kapıya olması önemli olmaksızın LCA uzmanlarından oluşan ekibimiz ürün ayak izi iddianızın nitelikli ve bağımsız bir üçüncü kişi tarafından doğrulanmasını sağlayabilir.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy