RDS - Responsible Down Standard

Tekstil endüstrisi, gün geçtikçe kaynak kullanımı zorluklarının farkına varmaktadır. Özellikle tüy, kuş tüyü, yün, tiftik, kaşmir ve deri gibi hayvansal ürünlerin kullanımında ve kuş tüyü ve tüy ürünlerinde hayvan refahına yönelik önde gelen bir standart olan Responsible Down Standardı (RDS )geliştirilmesi ile bu farkındalık artmaktadır. Control Union'ın küresel uzmanlığı ile tekstil ürünlerine dahil olan tüm hayvansal ürünler için hizmet sunabiliriz.

Tüy endüstrisinde en iyi hayvan refahı uygulamalarını devamlı olarak iyileştirmek için Control Union, tedarik zincirinizin RDS'ye uyup uymadığını kontrol etmek üzere denetimler gerçekleştirir. RDS, bunlarla sınırlı olmamak üzere dünya genelinde tüy tedarik zinciri üyeleri ve büyük hayvan refahı örgütlerinin dahil olduğu geniş bir paydaş inceleme süreci ile Control Union, The North Face ve Textile Exchange tarafından geliştirilmiştir. RDS'nin kapsamı, çiftlikler ve kesimhanelerden (hayvan refahı) tüy işlemcileri ve giysi fabrikalarına kadar (izlenebilirlik) tüm tüy tedarik zincirini kapsar.

Control Union Sertifikasyon SLAB tarafından akreditedir ve bu kapsam için CP 004-01 numaralı ürünlerde kayıt olmuştur.

Daha fazla bilgi alın

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy