REDcert - Enerji için Biyokütle

REDcert AB, esasında Avrupa Yenilenebilir Enerji Direktifi'ne (RED) dayanan ilk gönüllü planlardan biri olarak geliştirilmiştir. REDcert'in ana odak noktası, Avrupa tedarik zincirleridir. Bu, REDcert AB uygulamasının ağırlıklı olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerle sınırlı olduğu anlamına gelir.

REDcert, Avrupa genelinde uygulanabilecek bir kalite sertifikasyon planı olarak geliştirilmiştir. Özellikle, ek hesaplamalara gerek kalmadan sürdürülebilir üretim kriterleri, yönetim kriterleri, izlenebilirlik dokümantasyonu ve sera gazı değerlendirmesini kapsar.

REDcert aşağıdakileri diğerlerinden ayırır:

  • Ana üreticiler, sertifikasyon zorunlu değildir (çiftlik, tarlalar, atık ve kalıntıların menşe noktaları).
  • İlk toplama noktaları.
  • Dönüşüm birimleri (ara ürünler veya nihai yakıt üretimi).
  • Ham madde/ara malzeme veya nihai yakıt tüccarları.