Roundtable on Sustainable Palm Oil - Sürdürülebilir Palm Yağı Sertifikasyonu (RSPO)

Palm Yağı, Sürdürülebilir Palm Yağı Sertifikasyonu (RSPO) özel kriterlerine göre sertifikalanır. Bunun amacı, palm yağı yetiştirmenin çevre ve toplumlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaktır.

Palm yağı, dünyada en çok tüketilen gıda içeriklerinden biridir ve paketli gıda ürünlerinin neredeyse yarısında vardır. 

Meyveleri sayesinde palmiye ağaçları oldukça verimlidir ve yıl boyunca yağ üretir. Aynı miktarda yağ üretmek için diğer yağ üreten mahsullerin gerektirdiği arazinin yarısından azına ihtiyaç duyan bu ürün, en kârlı bitkisel yağ ürünüdür. Palmiye ağaçları dikilen bir hektarlık bir arazi yılda ortalama altı tona kadar yağ üretebilir ve bu da, palm yağının dünyanın en ucuz bitkisel yağı olmasına yardımcı olur. 

2008'de RSPO, şirketlerin sertifikalı sürdürülebilir palm yağı (CSPO) üretebilmeleri için uymaları gereken birtakım çevresel ve sosyal kriterler geliştirmiştir. Doğru bir şekilde uygulandığında bu kriterler, ormansızlaşma gibi olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olabilir.

Control Union, ASI tarafından akredite edilmiş RSPO onaylı bir sertifikasyon kuruluşudur ve RSPO sertifikasyon planında belirtilen prosedürler doğrultusunda sürdürülebilir palm yağı RSPO sertifikasyonunu yürütür. Control Union Sertifikasyon ASI tarafından akreditedir ve bu kapsam için ASI-ACC-017 numaralı ürünlerde kayıt olmuştur. 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy