SA8000

SA8000® Standardı, dünya genelindeki fabrika ve kuruluşlar için geçerli olan en önemli sosyal sertifikadır. 1997'de Social Accountability International tarafından çok paydaşlı bir girişim olarak oluşturulmuştur. Yıllar içinde Standart, sertifikalı kuruluşların tüm sektörlerde ve her ülkede çalışanlara adil muamele uyguladıklarını göstermelerine yardımcı olan genel bir çerçeve halini almıştır.
SA8000, Standardın tüm alanlarında devamlı iyileşmeyi teşvik eden bir yönetim sistemi unsuruna dayalı olarak iş yerlerinde sosyal sorumluluk için önemli olan sekiz alanda sosyal performansı ölçer. Markalar ve endüstri liderleri, Standardın ticari çıkarlarını feda etmeden tedarik zincirlerinde en yüksek sosyal uyumluluk düzeyini sağlama konusunda titiz bir yaklaşıma sahip olduğu görüşündedir.

SAAS (Sosyal Sorumluluk Akreditasyon Hizmetleri), Control Union'ın, SA8000 denetimleri gerçekleştirmeye yönelik akreditasyon gereklilikleri ile alakalı performans ve yönetim sistemlerini inceledikten sonra CU Inspections & Certifications India Pvt Ltd'nin, 1 Mart 2018 itibarıyla akreditasyon için onaylandığını duyurmuştur. Şu anda Akreditasyon kapsamı Hindistan'dır.

http://www.saasaccreditation.org/Control_Union


Standart Unsurları
1. Çocuk İşçiliği
2. Zorla veya Zorunlu Çalışma
3. Sağlık ve Güvenlik
4. Dernek Kurma Özgürlüğü ve Toplu İş Sözleşmesi Yapma Hakkı
5. Ayrımcılık
6. Disiplin Uygulamaları
7. Çalışma Saatleri
8. Ücret
9. Yönetim Sistemi

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy