SBP - Sürdürülebilir Biyokütle Programı

Sürdürülebilir Biyokütle Programı (SBP), enerji kullanımı için sürdürülebilir odun biyokütlesi sertifikalamak amacıyla elektrik santrallerinde biyokütle kullanan büyük Avrupa tesisleri tarafından kurulmuştur. Sertifikasyon biyokütle üreticisinde başlar ve böylece orman sertifikasyonu sürdürülebilirliğe uyumu kanıtlamak için tek geçerli yol olmaktan çıkar.

SBP'nin hedefi, Avrupa Birliği'nde yasal, düzenleyici ve sürdürülebilirliğe ilişkin gerekliliklere uymaktır. SBP çerçevesi, gerekliliklerinde daha bütüncül bir yaklaşım sunar ve mevcut gelişmelerin toplumda uygulanmasına odaklanır. Sosyal uyuma, arazi kullanımı değişikliğine ve biyoçeşitliliğe özel bir önem verilir.

SBP, ormandan tüketiciye kadar tüm tedarik zincirini kapsar. Çerçeve, orman merkezli sertifikasyon planlarından farklı olarak değirmen merkezli bir sertifikasyon planıdır. Ancak kaynak kullanım alanı halihazırda sertifikalıysa ürünler için SBP onayı almak daha kolaydır.

Daha fazla bilgi için lütfen Sürdürülebilir Biyokütle Ortaklığı web sitesini ziyaret edin.

SBP birçok standarttan oluşur:

Standart

Standart adı

Geçerlilik

SBP Standardı 1 Ham Madde Uyum Standardı Tedarik üssü onaysız olan biyokütle üreticileri
SBP Standardı 2 SBP Uyumlu
Ham Madde Doğrulaması
Tedarik üssü %100 onaylı
olanlar da dahil tüm biyokütle üreticileri
SBP Standardı 3
Sertifikasyon kuruluşları için Sertifikasyon Sistemleri gereklilikleri
Sertifikasyon kuruluşları (Control Union)
SBP Standardı 4 Gözetim Zinciri Tedarik zincirindeki tüm yasal biyokütle sahipleri
SBP Standardı 5
Verilerin Toplanması ve İletilmesi
Tedarik zincirindeki tüm yasal biyokütle sahipleri
SBP Standardı 6 Enerji ve Karbon Dengesi
Hesaplaması
Enerji/ısı üretimi için biyokütle son kullanıcıları

Control Union Sertifikasyon ASI tarafından akreditedir ve bu kapsam için ASI-ACC-017 numaralı ürünlerde kayıt olmuştur.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy