SFP - Sustainable Fiber Program

Sustainable Fiber Program'ı (SFP) konseptlerin küresel tanımı doğrultusunda ağırlıklı olarak yerel ve bölgesel sürdürülebilirlik konseptlerine dayanır. Organik tarım ve hayvancılık süreçlerini en iyi şekilde uygular ve bunları, organik tarım sertifikasyonu planlarında iyi bilinen bir konsept olan sıkı bir dönüşüm süreci içinde daha geniş ölçüde ulaşılabilir ve sürdürülebilir uygulamalara dönüştürür.

SFP sertifikasyonunun hedefi, moda ve tekstil endüstrilerine, fakirliği azaltıp çevre üzerindeki etkileri en aza indirerek insanların geçim kaynaklarını ve refahlarını korumaya yardımcı olacak şekilde yaklaşmaktır. Bu standart şunları ele alır:

  • Çiftçilerin işçi haklarının düzenli işlemesi ve adil bir fiyatlandırma sistemi.
  • Kullanım sırasında kontaminantları azaltarak sera gazları dahil olmak üzere çevresel endişeler; güvenli, hijyenik ve daha iyi bir çalışma ortamı için su ve enerjiyi koruma.
  • Sosyo-ekonomik olarak uygun olan adil ve şeffaf bir şekilde kâr sağlama.

SFP, içerik iddiası standartları yoluyla izlenebilirliği kullanarak liften perakendeye kadar tüm gözetim zincirini göz önünde bulundurur. Sürdürülebilir olmayan lifler ile kontaminasyonun laboratuvar analizi kullanılarak kolayca tespit edilebildiği lif kalite parametrelerine sahiptir.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy