SMETA - 2 bloklu ve 4 bloklu değerlendirmeler

Control Union, çok paydaşlı danışmanlık girişimi Sedex tarafından geliştirilmiş bir yöntem olan SMETA (Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi) denetimi sunar. SMETA'nın rolü, tedarikçilerin üzerindeki denetim yükünü azaltmak için tedarik zinciri çalışma standartlarında iyileştirmelere yön vererek ve raporlar paylaşarak sosyal denetim standartları ile izleme uygulamalarını uyumlu hale getirmektir.
SMETA 2 Bloklu denetimler ETI temel kodundaki standartlar tarafından yönetilir. SMETA 4 Bloklu denetimler daha kapsamlı çevresel yönetim gereklilikleri ve iş uygulamaları ekler. Gerekliliklerinize bağlı olarak raporlama Sedex veri tabanı aracılığıyla yapılabilir. Genellikle uygun sahalar, denetim başlamadan önce bir öz değerlendirme yapar. Başvururken bir ön denetim paketi isteyin.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy