Soil Association Gözetimleri

Soil Association, İngiltere organik pazarının özel etiketidir. AB Organik tarafından talep edilen gerekliliklere ek olarak Soil Association gereklilikleri de izlenmelidir. Control Union, yerel bir ortakla dünya genelindeki şirketlere hizmet verir. Akredite Hollanda ofisimizin çatısı altındaki küresel ağımız etkin ve uygun maliyetli sertifikasyona ve bununla beraber aynı sıkı profesyonel denetim ve sertifikasyon prosedürlerini sürdürmemize imkan tanır.

Organik tarım, doğal yaşam döngülerine saygı duyan bir gıda üretim şeklidir. İnsanların çevre üzerindeki etkisini en aza indirir ve GDO kullanmadan, mümkün olduğunca doğal bir süreç gerçekleştirir.

Organik tarım; gıda işleme, dağıtım ve perakendeciliği de içeren kapsamlı bir tedarik zincirinin bir parçasıdır. Organik pazarlara uygun olması için tüm organik üretim zincirinin gözetlenmesi ve sertifikalanması gerekir. Tüm gereklilikler yerine getirildiğinde sertifika düzenlenebilir ve sertifikalı ürünlerde organik logosu kullanılabilir. Control Union size yıllık denetim ve sertifikasyon hizmetleri sağlayabilir.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy