Özel programlar

Uluslararası şirketler ve markalar, hem sosyal hem de çevresel bakış açısına göre, gıda güvenliği alanında en iyi uygulamalar konusunda kendi politikalarını uygular. Control Union Sertifikasyon Hizmetleri, müşterilerinin tedarik zinciri boyunca özel program uygulamalarının kurulumu, kullanıma açılması ve denetlenmesi yoluyla müşterilerini destekler.

Geçtiğimiz 10 yıl süresince Control Union Sertifikasyon Hizmetleri, çok sayıda çok uluslu firmayı güvenli ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetme hedefleri konusunda desteklemiştir.

Control Union Sertifikasyon Hizmetleri çalışanları, müşterilerimizin hedeflerini gerçekleştirmeleri için gereken kadronun oluşturulması da dahil olmak üzere, özel programlarının tasarlanması ve kullanıma açma planı konusunda müşterilerimize yardımcı olur.

İyi eğitimli ve deneyimli çalışanlardan oluşan esnek ağımız; son dakika eğitim ihtiyacı, bir konuma yapılması gereken ziyaret veya özel uzmanlık ihtiyacı gibi konulara hızlıca yanıt verme imkanı sağlayarak müşterilerimiz için katma değer sağladığını kanıtlamıştır. 

Sürdürülebilir Tarım Girişimi (SAI) platformu da bu alandaki uzmanlığımızı tanıyarak Control Union'ı yetkili ortağı olarak atamıştır.