Yayınlar

Şeffaflık, sertifikasyonda anahtar kelimedir. Bu; standartlar, prosedürler ve raporlar için geçerlidir ve Control Union Sertifikasyon Hizmetleri belirli sertifikasyon programları için geçerli tüm güncel standartları kendi web sitesinde yayınlar.

Standart bir prosedür olarak bir denetimin "kamuya açık özeti" talep edildiğinde Control Union Sertifikasyon Hizmetleri'nin web sitesinde bir özeti yayınlanır. Bu özet, ilgili bilgilerin önemli unsurlarının kamuya açık olmasını sağlar ve gelişmeleri takip edebilen paydaşlarınıza güven verir. Ayrıca sürekli iyileştirmeyi de teşvik eder.

Talep üzerine basılı kopyalar temin edilebilir.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy