FSMA Hazırlık denetimleri

Control Union, hem tedarikçilere hem de ithalatçılara FSMA'ya hazırlanmaları için destek sağlar. Online platformumuz üzerinden yerinde tam bir fark analizi ve uzaktan dokümantasyon incelemesi yürüten, eğitimli, uzman ve uluslararası bilinirliğe sahip baş denetçiler tarafından yapılan bir değerlendirme gerçekleştiriyoruz. 

Destekleyici danışmanlıkla beraber üç düzeyde değerlendirme sunuyoruz: 

Düzey 1 - bir GFSI Standardı'na yönelik sertifikalandırılan tesisler için.
Süre - 1 gün.
Sonuçta, FSMA kurallarına aykırı FARK'ları tespit eden eksiksiz bir rapor ve tam uyuma hazırlanma konusunda daha fazla rehberlik sağlanır.

Düzey 2 - ISO 22000 veya HACCP gibi başka bir iç gıda güvenliği Standardı'na yönelik sertifikalandırılan tesisler için.
Süre - 2 gün.
Sonuçta, FSMA kurallarına aykırı FARK'ları tespit eden eksiksiz bir rapor ve tam uyuma hazırlanma konusunda daha fazla rehberlik sağlanır.

Düzey 3 - mevcut herhangi bir sertifikasyonu olmayan tesisler için.
Süre - 3 gün.
Sonuçta FSMA kurallarına aykırı FARK'ları tespit eden eksiksiz bir rapor ve tam uyum için hazır olma konusunda daha fazla rehberlik ve önerilen düzeltici eylemler sağlanır.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy