Su Ürünleri ve Balıkçılık

Balıkçılık ve su ürünleri endüstrisi MSC ve ASC gibi sertifikasyon programları ile daha sürdürülebilir bir hale gelmekte olup Control Union Certifications, bu sektörde küresel olarak büyüyen bir pozisyondadır. En büyük İngiltere tabanlı MSC Gözetim Zinciri sertifikasyonu ve MSC balıkçılık sağlayıcısı olan "ME Certification"dan (MEC) alınan sertifika ile pozisyonumuz büyümüştür.

Hizmetlerimiz şunları içerir:
  • MSC Balıkçılık Değerlendirmeleri
  • MSC Gözetim Zinciri
  • ASC Gözetim Zinciri
  • Denetim Hizmetleri

Control Union olarak 2016'da, 40 yılın üzerinde bir deneyime sahip lider balıkçılık ve su ürünleri danışmanı, Macalister Elliott and Partners Ltd (MEP) şirketinde hisse sahibi olduk. Her büyük kıtada projeler tamamladık. Ekibimiz, başta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere hem balıkçılık hem de su ürünleri sektöründe çok sayıda proje üzerinde çalışmaktadır.

Balıkçılık ve su ürünleri endüstrilerinde fizibilite ve durum tespiti projeleri gerçekleştirmek için bir ekolojik niş geliştirdik. Ancak bu ticari husus, bizi IOTC bölgesinde büyük ton balığı etiketleme programları ve dünya genelinde gözlemci programları gibi biyolojik ve analitik projeler yürütmekten alıkoymadı.

Bu alanda, bilim adamları ve ticari kuruluşlardan, sadece ailesini geçindirmek için balıkçılıkla uğraşan balıkçılara kadar çok çeşitli paydaşlarla çalışıyoruz.

Hizmetler

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy