Biyoyakıt ve Biyokütle

Control Union, biyobazlı emtia tedarik zincirindeki tüm taraflarla uzun vadeli ilişkiler kurmuştur ve geniş kapsamlı biyoyakıt ve biyokütle sertifikasyonları sunmaktadır. 

Bunların birçoğu Avrupa'da ve ABD'de geçerli olan ulusal mevzuatlara veya direktiflere dayanır.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy