Çevre

Çevre değerlendirmeleri yıllar içinde önem kazandı. Çevre hizmetlerimiz, çevre performansınızın (CO2 emisyonları gibi) yanı sıra enerji tüketiminiz ve işlenen diğer ham maddeler hakkında şirketinize fikir sağlamak için tasarlanmıştır.

Her Control Union çevre değerlendirmesi; kurumsal düzeyde, ürün ve/veya proje düzeyinde değerlendirmelere imkan veren son teknoloji metodolojilere dayanır. Bu sonuçları temel alarak çevresel etkiniz etrafındaki kurumsal iletişiminiz için güvenilir bir dayanağa sahip olursunuz.

Ayrıca, bunu bir adım ileri taşıyarak hem ham madde kullanımı hem de enerji tüketimini azaltmaya yönelik fırsatlar da belirleyebiliriz.

 Sunduğumuz hizmetler şunlardır:

  • CO2 ayak izi
  • Su ayak izi
  • Enerji ayak izi
  • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)
  • Kurumsal enerji azalma analizi
  • CO2 nötr programları
  • ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi)
  • ISO 26000 (Sosyal Sorumluluk Standardı)
  • ISO 50001 (Enerji Yönetim Sistemi)
  • GRI güvencesi

Yukarıda bahsedilen değerlendirmeleri hem ürün düzeyinde hem de kurumsal düzeyde sunuyoruz.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy