Kalite yönetim sistemi

Control Union, sertifikasyon kararlarına dahil olan personelimizin bağımsızlığını güvenceye alan sağlam bir Kalite Yönetim Sistemi uygulamaya koymuştur. Sertifikasyona dahil olan tüm personeller sistemde eğitim almıştır.

Kalite yönetim sistemimiz, sertifikasyon programlarının personelimiz tarafından yürütülme biçimini düzenler.

Bu sistem akreditasyon prensiplerine dayanır ve çiftçiler, işlemciler ve tüketicilerden oluşan Control Union Certifications danışma konseyi tarafından incelenir. Konsey, Control Union Certifications yönetim ekibine kalite yönetim sistemi hakkında tavsiyede bulunur ve sertifikasyon kararlarının mevcut kurallar ve müşteri hakları uyarınca bağımsız olarak alınmasını sağlar.

Control Union, Hollanda akreditasyon kurulu (RVA) ve Uluslararası Akreditasyon Hizmetleri (ASI) gibi çeşitli yerel ve uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiştir.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy