Sosyal Uyum ve Güvenlik

Tüketici pazarlarında faaliyet gösteren şirketler, çiftçilerin ve işçilerin temel insan hakları üzerinde olumsuz etkisi olan sosyal uyum risklerini yönetme ihtiyacının farkındadır. Özel tedarik zincirlerindeki çeşitli davranış kurallarını ve standartları denetliyoruz.

Control Union, Profesyonel Sosyal Uyum Denetçileri Birliği (APSCA) ve SEDEX üyesidir. Denetçiler, bu değerlendirmeleri profesyonel ve dürüst bir şekilde yürüttüğümüzden emin olmak için kapsamlı bir şekilde eğitilirler.

Faaliyetlerimiz birçok sektör, kurum ve çok uluslu şirket tarafından uluslararası alanda tanınır ve gıda, yem, tarımsal işleme ve tekstil dahil olmak üzere çeşitli endüstri sektörlerinde faaliyet gösteririz.

Denetimlerimiz, ILO bazlı uluslararası standartları temel alır veya kendi davranış kurallarınız uyarınca gerçekleştirilir. Ayrıca, davranış kurallarınızı geliştirmeye de yardımcı olabiliriz.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy