Su

Control Union, 2010 yılından beri Avrupa Su Yönetimi (EWS) Yönetim Kurulu üyesidir ve Avrupa Su Yönetimi standardı için onaylanmış ilk sertifikasyon kuruluşudur.

EWS standardının, su mevcudiyeti ve kalitesi üzerinde etkisi olabilecek çeşitli su kullanıcıları için uygulanabilir olması amaçlanır. Esasında, her sektör üyesi (örneğin tarım, endüstri, belediyeler veya hava limanları) bu sertifikasyona başvurabilir.

Standardın dört ana odak noktası şöyledir:

  • Sürdürülebilir su çıkarmayı sağlama ve bu süreci koruma
  • Kimyasal kalite ve biyolojik elementler bakımından iyi düzeyde su durumuna ulaşma ve bu düzeyi koruma
  • Su döngüsü ile ilgili Yüksek Koruma Değeri olan alanların restorasyonu ve korunması
  • Adil ve şeffaf su yönetimi sağlama

 Control Union, EWS'nin ortak kuruluşu olan Su Koruma Birliği (AWS) ile de yakın bir ilişki içindedir.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy