Online platform - Yabancı Tedarikçi doğrulama programı (YTDP) Yönetimi

Online platformumuz, ABD'deki ithalatçıların tedarikçi verilerini YTDP'ye uygun olarak yönetmelerini sağlar. Bu, gerekli belgelerin uzaktan, devamlı izlenmesi ve risk değerlendirmesi ile yapılır. 

  1. Yabancı tedarikçiler/ihracatçılar online bir risk değerlendirmesi yaparlar ve daha sonra tedarikçilerin/ihracatçıların FDA'ye hazır olmasına yardımcı olmak için bir değerlendirme gerçekleştirilir. 
  1. Riskte olan ürünlerin ve yürürlükteki sistemlerin uyum değerlendirmesi, sağlam FDA tecrübesi ve yetkinliği olan eğitimli bir Önleyici Kontroller Uzman Kişisi (ÖKUK'ler) ile deneyimli Gıda Güvenliği Baş denetçileri tarafından online olarak gerçekleştirilir. 
  1. Eksik belgeleri talep etmek veya olası uyumsuzlukları saptamak için online şekilde geri bildirim verilir. 
  1. Devamlı izleme, tedarikçinin/ihracatçının ABD ithalatçısı tarafından doğrulanmaya hazır olmasını sağlar.

 

Platformumuz, ABD ithalatçılarının FDA'ya uyum gerekliliklerini ve destekleyici dokümanları yönetmek için entegre bir sistem sunmalarını sağlar. 

Şirketlerdeki atanmış ÖKUK'ler, YTDP gerekliliklerine devamlı uyumu sağlamak amacıyla canlı bir uyum sistemi ve bir tedarikçi doğrulama programına sahip olmak da dahil olmak üzere, YTDP gerekliliklerini incelemek için platformu kullanabilirler.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy