Taahhüdümüz

Giriş

Sürüm tarihi:            1 Temmuz 2017

Sürüm:                      4.0

Beyan

Sertifikasyonun değeri, bir sertifikasyon kuruluşunun belirli şartları tarafsız, tutarlı ve yetkin bir şekilde yerine getirmesiyle ortaya konan güven düzeyine bağlıdır. Bu nedenle, paydaşlarımızda bu güven duygusunu oluşturmak için Control Union Certifications B.V.'nin tarafsız olması ve tarafsız olarak algılanması çok önemlidir ve başarımızın anahtarıdır. Güven oluşturmak ve oluşan güveni korumak için Control Union Sertifikasyon Hizmetleri'nin aldığı kararların objektif uyum (veya uyumsuzluk) kanıtına dayanması ve kararlarımızın başka çıkarlardan ya da başka taraflardan etkilenmemesi gerekir.

 

Bu ilkeye ve Davranış Kurallarına bağlı olarak, tüm değerlendirme faaliyetlerimizde en yüksek dürüstlük, tarafsızlık ve profesyonel davranış standartlarını uygulamayı amaçlıyoruz. Control Union Certifications B.V., ofislerimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimiz hakkında tarafsızlık ve çıkar çatışmaları ile ilgili risk değerlendirmeleri uygular.

 

ISO/IEC 17021-1:2015, madde 5.2 ve ISO/IEC 17065:2012, madde 4.2 uyarınca Control Union Certifications B.V.'nin objektif ve tarafsız konumunu tehlikeye atabilecek her tür faaliyetten kaçındığımızı beyan ederiz.

 

Zwolle, 5 Ocak 2018

 

 

 

 

 

 

 

J.F. Bastiaanse

Genel Müdür

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy