İdari kontroller

Taşıma sertifikaları, fatura beyanları, gelen ve giden mallar, kütle dengesi, ayrıştırma, tedarikçi değerlendirmeleri, kurum içi değerlendirmeler ve tüm gerekli idari kontroller. 

Ürünlerin organik, sürdürülebilir, güvenli ve kaliteli olma durumu genellikle bir sertifika, fatura veya beyanla ortaya konur. Control Union Sertifikasyon Hizmetleri, bu anlamda yürütülecek idari kontrollere yardımcı olma yönünde verimli ve etkin bir sürece sahiptir.

Dünya genelinde üslere sahip olan Control Union, ürünlerin üretimi ve/veya işlenmesine ilişkin olarak ülkenizde ve tedarikçilerinizin ülkesindeki ilgili idari gerekliliklere dair bilgi sahibidir. 

Control Union, Avrupa Komisyonu tarafından, AB odun ithalatçılarının AB Kereste Yönetmeliğine uyum konusunda desteklenmesine yönelik bir "İzleme Organizasyonu" olarak da tanınır.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy