Balast suyu sistemleri

IMO ve USCG tip onayı, balast suyu yönetim sistemi üreticileri için çok önemlidir.
Control Union Certifications, 46 CFR 162.060 uyarınca balast suyu yönetim sisteminin test edilmesine ilişkin olarak ABD Sahil Koruma tarafından kabul görmüş Bağımsız bir Laboratuvardır.

Şirketimiz, üreticilerin beklediği tip onayı programını sağlamak amacıyla sözleşme yapma, planlama, uygulama ve Kalite Güvence/Kalite Kontrol (QA/QC) işlemlerine yönelik tek bir irtibat noktasına sahip olma imkanı sunar.
Test programının çeşitli unsurlarını alt sözleşmeler kanalıyla yalnızca ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı (USCG) tarafından kabul görmüş alt laboratuvarlara veriyoruz.

Bağımsız Laboratuvar
Control Union, Bağımsız Laboratuvar kapsamımız dahilinde şu hizmetleri sunar:
•         Hazırlık değerlendirmesi
•         Çevresel bileşen testi
•         Kara tabanlı test
•         Gemi güvertesi testi
•         Tüm Atık Madde Zehirlilik testi
•         Dezenfeksiyon: Yan ürün analizi
•         Ölçeklendirme çalışması incelemesi ve doğrulaması
•         Raporlama

IMO G8 tip onayı
USCG tip onayı ile paralel olarak IMO G8 tip onayı almak isteyen tüm üreticilere hibrid test programları sunuyoruz. Çalışmalarımız kapsamında gerek USCG gerekse belirlenmiş ulusal yönetim için tek bir irtibat noktası olarak hareket etme yönündeki rolümüz sayesinde ortaya değerli bir sinerji de çıkar. Alt laboratuvarlara dair günlük koordinasyon ve düzenli gözetimler kanalıyla devamlı bir test süreci kalitesi sağlıyoruz.

Ek hizmetler
•         IMO G9 Temel ve Nihai Onay testi ve Dosya oluşturma
•         Korozyon çalışmaları
•         Gemi Genel İzninin (VGP) rastlantısal boşaltma örnekleme ve analizi

Control Union Water
Control Union Water, Hollanda, Seaport Texel'de bulunan Control Union Certifications'ın USCG tarafından kabul görmüş alt laboratuvarlarından biridir. Söz konusu tesis, 10 yıldan uzun bir süredir Balast Suyu Yönetim Sistemlerinin kara tabanlı test süreçleriyle ilgilenmekte olup şu hizmetleri sunar:
•         Öngörülebilir geçerli zorlayıcı su temini
•         Mevcut tüm tuzluluk sistemleri
•         "Tank içi" arıtma sistemlerinin test edilmesi
•         300 m3/saate kadar su akışı sağlayacak altyapı

Ar-Ge hizmetleri
•         Ön test (kavram kanıtlama, küçük ölçekli veya tam ölçekli)
•         “Şangay” filtre testi: 1000 mg/L'ye kadar standart filtreleme testi

Control Union Water, Hollanda Deniz Araştırmaları Kraliyet Enstitüsü'nün (NIOZ) bir ortağıdır.
 
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy