Numune Alma ve Mühürleme

Gerekli görülmesi veya talep edilmesi halinde Control Union, numuneler alabilir ve bu numuneleri herhangi bir laboratuvar analiz sonucunu etkileyebilecek diğer maddelerle kontamine olmayacak biçimde güvenli bir şekilde mühürleyebilir.

Birçok sertifikasyon standardı, üretilen veya işlemden geçirilen ürünlerden rastgele bir numune alınmasını gerektirir.

Ayrıca ilgili ürünün kontamine olduğundan şüphelenildiği durumlarda denetçiler de ürünlerden örnek alabilir.

Control Union Sertifikasyon, ilgili numunelerin alındığından emin olunmasına ilişkin prosedürlere ve bu numunelerin nasıl mühürlenmesi, etiketlenmesi ve tanınmış bir laboratuvara gönderilmesi gerektiğine dair süreçlere sahiptir.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy