Woodtrack reikwijdte

Welke producten vallen onder de scope van de EUTR ? Niet elke product dat hout bevat valt onder de EUTR. Het is belangrijk om vooraf te bepalen of de door u verhandelde producten onder de scope vallen.
Eerst dient u vast te stellen of u daadwerkelijk de importeur bent. Als u alleen inkoopt binnen de europese markt dan zijn de verplichtingen m.b.t. de EUTR beperkt tot het registreren van uw in en verkopen en het bewaren van deze gegevens voor minimaal 5 jaar. Indien de producten voor de eerste keer op de europese markt worden geplaatst wordt u volgens de EUTR gezien als operator. In dat geval is de EUTR volledig van toepassing.

In de bijlage van de Regulation 995/2010 staat beschreven welke producten vallen onder de reikwijdte van de EUTR oftewel de scope. De producten worden beschreven aan de hand van de HS codes. Om te weten of het product onder de scope valt dient eerst de HS code te worden achterhaalt. Dit kan eventueel via de EU Combined Nomenclature. Indien de HS code al bekend is dan kan u de bijlage van de EUTR hiervoor raadplegen.

Bijvoorbeeld meubels, gezaagd hout, papier en verpakkingen vallen onder de regulation, maar niet in alle gevallen. Producten die al een volledige levenscyclus hebben voltooid en anders als afval worden beschouwd zijn uitgesloten van de scope. In sommige gevallen kan het onduidelijk zijn of uw product onder de regelgeving valt of niet. ControlUnion kan hierover duidelijkheid geven.

Er zijn echter nog wel uitzonderingen. Het kan zijn dat het product gezien mag worden als afval “waste” en hierdoor wordt geclassificeerd als een product dat al een volledige levenscyclus heeft voltooid. Dit staat beschreven in Artikel 3 Directive 2008/98/EC. Voorbeelden van producten zijn sloophout van boten of gebouwen. Maar let op! Producten zoals zaagsel of houtsnippers worden gezien als bijproduct en niet als afval en vallen wel onder de EUTR.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy