Certification Client Portal (Cổng thông khách hàng chứng nhận) đã khởi chạy

Đọc thêm

Tìm chương trình

Hoặc là

Activity_Certifications
Chứng nhận

Với nền tảng trong ngành nông nghiệp, Control Union Certifications đã tập trung nỗ lực của mình vào việc phát triển các dịch vụ xoay quanh tính bền vững của chuỗi cung ứng trong ngành cung cấp cho các thị trường thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, năng lượng sinh học và dệt may. Với "đội ngũ nhân viên thiện chiến" ở hơn 70 quốc gia, Control Union Certifications được giao nhiệm vụ đặc biệt để quản lý các thử thách với thương trường toàn cầu ngày nay.
Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Activity_Certifications
Chứng nhận

Với nền tảng trong ngành nông nghiệp, Control Union Certifications đã tập trung nỗ lực của mình vào việc phát triển các dịch vụ xoay quanh tính bền vững của chuỗi cung ứng trong ngành cung cấp cho các thị trường thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, năng lượng sinh học và dệt may. Với "đội ngũ nhân viên thiện chiến" ở hơn 70 quốc gia, Control Union Certifications được giao nhiệm vụ đặc biệt để quản lý các thử thách với thương trường toàn cầu ngày nay.
Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Tìm chương trình

Hoặc là

Chúng tôi có thể giúp bạn không?

Coordinating Office
Gửi tin nhắn

Sự kiện tiếp theo

30-05-2018 - 31-05-2018

Towards Circular Fashion

Arnhem, The Netherlands

Thông tin thêm

Chúng tôi cung cấp một dịch vụ khách quan và công bằng nhằm cung cấp những gì mà khách hàng của chúng tôi yêu cầu khi họ cần

Những người có chuyên môn với phương pháp tiếp cận nghiêm túc và dứt khoát