Lịch sử

Control Union Certifications được thành lập vào năm 2002 khi Control Union mua lại Dutch Skal International, một nhánh kiểm toán của Stiching Skal.

Khởi đầu là một liên doanh đã phát triển thành một doanh nghiệp sở hữu hoàn toàn và tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động từ hữu cơ đến bền vững và hơn thế nữa.

Việc xuất thân trong ngành nông nghiệp đã mang lại cho Control Union Certifications hiểu biết chuyên sâu về những thách thức phức tạp của việc đưa sản phẩm ra thị trường và những chiến dịch tiếp thị mà chúng ta thấy được từ các siêu thị và cửa hàng bách hóa ngày nay.