Cách tiếp cận

Cách tiếp cận Control Union Certification luôn là thiết kế các dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Bằng cách thấu hiểu những thách thức của khách hàng và chuỗi cung ứng của họ, cũng như nhu cầu gia tăng tính minh bạch và sự tham gia của các bên liên quan, Control Union Certification đã phát triển các dịch vụ có thể kết hợp với nhau để đáp ứng tốt nhất nhu cầu cụ thể của khách hàng.

Thông qua hiểu biết về nhu cầu của bạn và những thách thức bạn phải đối mặt, Control Union Certifications đã phát triển cách tiếp cận để hỗ trợ bạn đáp ứng các yêu cầu tìm nguồn ngày càng tăng của mình. Dù là liên quan đến nguyên liệu bền vững hay quan ngại về tuân thủ xã hội, một dịch vụ thiết kế riêng đã được phát triển phù hợp nhất với những gì bạn cần.

Sự phát triển của cách tiếp cận cửa hàng một điểm đến đã cho phép Control Union liên kết các dịch vụ với nhau, cho phép bạn tận dụng các khoản đầu tư của mình vào những chương trình bền vững thông qua hệ thống kết hợp.

Điều này làm giảm chi phí, đồng thời mang lại giá trị gia tăng lớn nhất cho những sáng kiến bền vững của các bên liên quan. 

Bằng cách dùng các chuyên gia đánh giá được đào tạo đa ngành, Control Union có thể giảm thiểu sự mệt mỏi về đánh giá mà các công ty cố gắng duy trì nhiều chương trình đang phải đối mặt.