Chúng tôi là ai

Với nền tảng từ ngành nông nghiệp, Control Union Certifications đã tập trung nỗ lực vào việc phát triển các dịch vụ liên quan đến tính bền vững của chuỗi cung ứng trong ngành để cung cấp cho các thị trường thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, lâm nghiệp, sinh khối, năng lượng sinh học, tuân thủ xã hội và dệt may.
Với "đội ngũ nhân viên thiện chiến" ở hơn 70 quốc gia, Control Union Certifications được giao nhiệm vụ đặc biệt để đương đầu với các thử thách trên thương trường toàn cầu ngày nay.

 

 

Control Union đã sử dụng nền tảng trong ngành nông nghiệp của mình để xây dựng các dịch vụ xoay quanh chuỗi cung ứng đòi hỏi các giải pháp tìm nguồn cung ứng bền vững. 

Những giải pháp này được phát triển để đáp ứng cụ thể những thách thức riêng đó là đối mặt với các chuỗi cung ứng khác nhau như thực phẩm, năng lượng sinh học và dệt may.

Dù thiết kế chương trình riêng xoay quanh nhu cầu đặc thù của bạn hay chọn một trong hơn 100 chương trình cung cấp sẵn, Control Union Certifications đều nỗ lực cung cấp cho bạn các tùy chọn cần thiết để tìm nguồn một cách bền vững.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy