AB - Nông nghiệp Sinh học Pháp

AB là nhãn hiệu riêng của thị trường hữu cơ Pháp. Các yêu cầu AB phải được tuân theo ngoài những yêu cầu được Hữu cơ EU đòi hỏi. Mạng lưới văn phòng toàn cầu của chúng tôi hợp tác với các cơ quan địa phương, dưới sự bảo trợ của trụ sở chính Hà Lan được công nhận, cho phép chúng tôi thực hiện chứng nhận hiệu quả và tiết kiệm chi phí, đồng thời duy trì các thủ tục nghiêm ngặt về kiểm tra và chứng nhận chuyên nghiệp tương tự nhau.

Canh tác hữu cơ là một cách sản xuất thực phẩm không can thiệp đến vòng đời tự nhiên. Ngành này giảm thiểu tối đa tác động của con người lên môi trường và hoạt động theo hướng tự nhiên nhất có thể mà không sử dụng GMO.

Canh tác hữu cơ là một phần của chuỗi cung ứng rộng rãi, bao gồm cả chế biến, phân phối và bán lẻ thực phẩm. Để phù hợp với thị trường hữu cơ, toàn bộ dây chuyền sản xuất hữu cơ cần phải được kiểm định và chứng nhận. Khi đã đáp ứng được tất cả các yêu cầu, chứng nhận có thể được cấp và có thể sử dụng lô-gô hữu cơ cho các sản phẩm được chứng nhận. Control Union Certifications có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ đánh giá và chứng nhận hàng năm.