Cà phê, Trà, Ca cao, Hạt phỉ được Chứng nhận UTZ

Chương trình chứng nhận UTZ cho phép người nông dân tìm hiểu phương pháp trồng trọt tốt hơn, cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc con cái và môi trường tốt hơn.

Thông qua chương trình chứng nhận UTZ, người nông dân trồng cây trồng tốt hơn, thu nhập cao hơn và tạo ra cơ hội tốt hơn, đồng thời bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của trái đất.

Việc dán nhãn sản phẩm của bạn (cà phê, ca cao, trà và quả phỉ) là được chứng nhận bởi UTZ sẽ thu hút người mua, người bán lẻ và người tiêu dùng có ý thức về xã hội.

Control Union Certifications là cơ quan chứng nhận chính thức được UTZ phê duyệt với nhiều năm kinh nghiệm.

Chúng tôi chứng nhận các nhà sản xuất và nhóm nhà sản xuất về bộ quy tắc ứng xử của UTZ và/hoặc thành viên của chuỗi cung ứng (như các nhà máy xay, nhà sản xuất và các nhà chế biến) về tiêu chuẩn chuỗi cung ứng UTZ. Chúng tôi cũng có thể cung cấp giấy chứng nhận UTZ này cho hàng hóa trên toàn thế giới.

Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm là bắt buộc đối với tất cả những công ty hoạt động trong một chuỗi cung ứng có quyền sở hữu hợp pháp, xử lý vật lý và/hoặc đưa ra tuyên bố sản phẩm về tuân thủ UTZ.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy