Cacbon được trung hòa

Các tổ chức đánh giá khí thải GHG (Green House Gas - Khí nhà kính) đã tuyên bố trong nhiều năm rằng các khí thải đó là "trung hòa cacbon" vì làm giảm tác động lượng cacbon và bù đắp phần còn lại. Nhưng những tuyên bố trước đó không dựa trên một bộ tiêu chuẩn được công nhận, dẫn đến yếu tố không tin cậy và hoài nghi về mức độ hợp lý của những tuyên bố đó và cách để chứng minh. Điều này đã thúc đẩy sự cần thiết về việc ra mắt một tiêu chuẩn của Anh Quốc hoặc Đặc điểm kỹ thuật có Giá trị Chung (PAS 2060), để tạo ra một định nghĩa chung và phương pháp hợp thức hóa được công nhận.
Bạn được hưởng lợi như thế nào
Được công nhận về BS EN 45011 và BS EN ISO/IEC 17021, Control Union có thể cung cấp chứng nhận dựa theo PAS 2060 với tư cách là một cơ quan chứng nhận bên thứ ba.
Đặc điểm kỹ thuật PAS 2060:2010 để chứng minh về tính trung hòa cacbon là tiêu chuẩn trung hòa Cacbon được thừa nhận nhiều nhất trên thế giới. Đó không chỉ là cần thiết để bù đắp, mà còn để giảm nội bộ.

Tiêu chuẩn trông như thế nào
Đặc điểm kỹ thuật có Giá trị Chung (PAS) đang được soạn thảo để đáp ứng nhu cầu cung cấp cách tiếp cận thông thường và nhất quán, thông qua đó có thể chứng minh được tính trung hòa cacbon. Tính khả dụng của đặc điểm kỹ thuật như vậy sẽ khuyến khích các tổ chức làm việc hướng tới việc thực hiện những chiến lược giảm GHG và giảm lượng khí thải đó một cách chính xác. Việc sử dụng này sẽ tạo ra sự tương đồng giữa các tuyên bố và giúp vượt qua sự hoài nghi của công chúng về tính trung hòa cacbon.
Trung hòa cacbon có thể liên quan đến nhiều lĩnh vực lớn khác nhau bao gồm sản phẩm, tổ chức, cộng đồng, du lịch, sự kiện, dự án và tòa nhà.

Cách để được chứng nhận
PAS 2060 yêu cầu tất cả thông tin phải được báo cáo phù hợp với
các tiêu chuẩn BSB EN ISO/IEC 17050-1 và tất cả các chứng từ đó đều sẵn có công khai. Chúng tôi có thể giúp bạn thu thập và chuẩn bị công bố để đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn minh bạch và đáp ứng nhu cầu thông tin của khách hàng.