CEF - Dấu chân Môi trường Doanh nghiệp

Những tuyên bố như tươi xanh, an toàn môi trường, thân thiện môi trường và bền vững ngày càng trở nên phổ biến. Đối với công ty của bạn, chứng nhận Dấu chân Môi trường Doanh nghiệp (CEF - Corporate Environmental Footprint) là phương pháp xác định và kiểm soát tính bền vững và quản trị doanh nghiệp của bạn toàn diện nhất.
Khi các chính phủ và người mua tăng cường nỗ lực của họ và đặt ra các mục tiêu cao hướng đến cải thiện hoạt động bền vững, đây là thời điểm để chứng minh khả năng lãnh đạo của bạn trong lĩnh vực này. Nhận chứng nhận Dấu chân Môi trường Doanh nghiệp (CEF) thông qua Control Union Certifications sẽ giúp bạn đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của người mua trong tương lai và tăng doanh thu đối với khách hàng định hướng sinh thái.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy