Donau Soja/Danube Soya

Control Union là nhà cung cấp dịch vụ toàn cầu cho ngành đậu nành và được Danube Soya chính thức phê duyệt. Chúng tôi thực hiện các dịch vụ xác minh cho chuỗi cung ứng đầy đủ từ nông trường đậu nành đến người tiêu dùng cuối cùng trên toàn cầu.

Chương trình đậu nành Danube (đậu nành Châu Âu) được thành lập để thúc đẩy và tuyên truyền việc trồng trọt, chế biến và tiếp thị đậu nành chất lượng không biến đổi gen, có nguồn gốc được kiểm soát từ vùng Danube (và Châu Âu). Mục tiêu của chương trình là phát triển và góp phần vào sự tự cung tự cấp nguồn protein của Châu Âu. Đậu nành Danube và đậu nành Châu Âu là những sản phẩm có nguồn gốc và chất lượng được kiểm soát, chỉ khác nhau về nguồn gốc của đậu nành. Gồm có hai đặc điểm cơ bản:

  1. Đậu nành có nguồn gốc từ vùng Danube (đậu nành Danube) hoặc Châu Âu (đậu nành Châu Âu).
  2. Đậu nành và các sản phẩm có nguồn gốc từ đậu nành không có biến đổi gen.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy