ENplus - Chứng nhận toàn bộ chuỗi về viên nén mùn cưa

Chương trình ENplus đã được Viện Viên nén mùn cưa của Đức (German Pellet Institute) khởi xướng vào năm 2010 và được phát triển để đảm bảo chất lượng của các viên nén mùn cưa cho lò nung nhỏ. Chương trình chứng nhận bao gồm chuỗi cung ứng hoàn chỉnh từ quá trình sản xuất đến thương nhân cuối cùng.

ENplus đã được Hiệp hội sinh khối châu Âu (European Biomass Association) phát triển, với người chủ trì chương trình là Hội đồng Viên nén mùn cưa Châu Âu (EPC - European Pellet Council). Hội đồng phấn đấu đảm bảo chất lượng cao và thực hành tốt cho các nhà doanh nghiệp có các hoạt động bao gồm ép viên, lưu trữ, đóng gói, kinh doanh và vận tải các viên nén mùn cưa dùng cho nồi hơi và bếp lò trong nước.

ENplus bao gồm toàn bộ chuỗi viên nén mùn cưa – từ quá trình sản xuất đến thu mua đến phân phối cho người tiêu dùng.

Control Union là một cơ quan chứng nhận và kiểm định được công nhận đối với chương trình và có thể thực hiện đánh giá cấp chứng nhận ở trong và ngoài Châu Âu về ép viên, lưu trữ, kinh doanh và vận tải viên nén mùn cưa.

Chương trình được xây dựng xoay quanh hai mô-đun - sản xuất và kinh doanh - và tập trung vào khả năng truy xuất nguồn gốc và loại viên nén mùn cưa dùng cho các hộ gia đình. Tải xuống tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình từ trang web ENplus.

Chứng nhận có giá trị trong ba năm. Bao gồm các đánh giá thường niên đối với các nhà sản xuất và thương nhân có trạm đóng gói và kiểm toán hàng năm đối với thương nhân được chứng nhận.

Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào nút trên trang này. Dựa trên thông tin của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một đề nghị không bắt buộc để bắt đầu dịch vụ theo yêu cầu. Người nộp đơn lần đầu tiên cũng phải gửi một mẫu đơn cho EPC trước khi đợt đánh giá đầu tiên có thể bắt đầu.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy