EU - Quy định EEC số 834/2007 về Sản xuất hữu cơ của Đức

Kể từ khi bắt đầu chứng nhận hữu cơ của Liên minh châu Âu (EU) theo quy định, chúng tôi phục vụ các công ty trên toàn thế giới với một loạt dịch vụ bao gồm chứng nhận hữu cơ.

Nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ là sản xuất lương thực bền vững từ đất cân bằng và màu mỡ.

Nông trại phải được quản lý theo các quy định hữu cơ mà không sử dụng các sinh vật biến đổi gen (GMO) và chất tổng hợp.

Trong quá trình sản xuất và chế biến, các sản phẩm hữu cơ và không phải hữu cơ phải được tách biệt một cách rõ ràng và ngăn ngừa ô nhiễm. Để tiếp cận được thị trường hữu cơ, cần phải được kiểm định toàn bộ dây chuyền sản xuất hữu cơ.

Nếu đáp ứng được tất cả các yêu cầu, chứng nhận có thể được cấp và có thể sử dụng lô-gô hiện hành trên các sản phẩm được chứng nhận.

Hàng nhập khẩu vào EU chỉ có thể được sử dụng Chứng nhận Kiểm tra (COI) do cơ quan chứng nhận được EU liệt kê cấp.

Mạng lưới văn phòng toàn cầu của Control Union Certifications cho phép chúng tôi thực hiện chứng nhận hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn, đồng thời duy trì các thủ tục nghiêm ngặt về đánh giá và chứng nhận chuyên nghiệp tương tự nhau.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy