Fair Trade USA

Thương mại công bằng là một phong trào toàn cầu được khởi tạo từ một mạng lưới các nhà sản xuất, công ty, người mua hàng, người ủng hộ và các tổ chức tập trung vào tuân thủ xã hội, sức khỏe và an toàn, đặt ưu tiên hàng đầu là nguồn nhân lực, cộng đồng và tính bền vững.
Fair Trade USA (FTUSA) tin rằng mọi người đều muốn làm những điều đúng – cho gia đình của họ, các công dân toàn cầu và cho hành tinh. Đó là lý do tại sao họ cam kết thúc đẩy thực hành xã hội tốt trong suốt chuỗi giá trị. Dựa trên ý tưởng đơn giản rằng các sản phẩm họ mua và bán được kết nối với sinh kế của người khác, thương mại công bằng là một cách để đưa ra lựa chọn sáng suốt cho một thế giới tốt đẹp hơn và xây dựng các mối quan hệ tích cực.
 
Lựa chọn sản phẩm được chứng nhận Fair Trade Certified™ là một sự lựa chọn để hỗ trợ các công ty có trách nhiệm, đánh bại đói nghèo, trao quyền cho người nông dân và ngư dân, và bảo vệ môi trường trong khi vẫn nỗ lực sống đúng mực. Nói cách khác, đó là một cách làm thay đổi cách thức kinh doanh trên toàn thế giới.
FTUSA đặt mục tiêu xây dựng mô hình toàn cầu về khái niệm rằng trao quyền kinh tế và sinh kế bền vững là cơ sở cho một thị trường phù hợp với tất cả mọi người, giúp đạt được bình đẳng giới, và tập trung vào chính sách xã hội cũng như duy trì các tiêu chuẩn xã hội thông qua các đánh giá nhu cầu và chứng nhận xã hội.

Thị trường toàn cầu ngày nay tạo điều kiện - thường khuyến khích - thỏa hiệp theo chi phí của nguồn lực lao động, đặc biệt là lao động nhập cư. Đối với mỗi sản phẩm có đảm bảo về thương mại công bằng được bán, người mua sẽ trả phụ phí trên Mức giá thương mại công bằng. Mức phụ phí được chuyển vào tài khoản do Ủy ban thương mại công bằng quản lý, để quyết định cách đầu tư các khoản tiền này để mang lại lợi ích xã hội thực sự cho cộng đồng.
 
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Fair Trade USA, vui lòng truy cập trang web của họ.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy