FairWild

Tiêu chuẩn FairWild áp dụng cho các hoạt động thu hái thực vật hoang dã để thể hiện cam kết về thu hái bền vững, trách nhiệm xã hội và các nguyên tắc thương mại công bằng. Chứng nhận FairWild cho thấy người mua - từ các thương nhân kinh doanh nguyên liệu cho đến người tiêu dùng - biết rằng họ đang xử lý các sản phẩm được thu hoạch một cách hợp pháp và bền vững. Chúng được giao dịch minh bạch, có nghĩa là tất cả những bên liên quan , ngay đến các cộng đồng địa phương thu hoạch các thực vật hoang dã đều cảm nhận được các lợi ích đem lại.

Tiêu chuẩn FairWild đánh giá việc thu hoạch và kinh doanh thực vật hoang dã, nấm và địa y dựa trên các yêu cầu khác nhau về sinh thái, xã hội và kinh tế. Sử dụng các công cụ hỗ trợ để đảm bảo quản lý, thu hoạch và kinh doanh các tài nguyên một cách bền vững, mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất nông nghiệp.

Control Union đã được FairWild Foundation công nhận theo phạm vi của Control Union Inspection Pvt Ltd, Sri Lanka vào cuối năm 2017. Hiện tại Control Union đã sẵn sàng để thực hiện kiểm định và chứng nhận.

Hệ thống của FairWild đã định nghĩa về ba loại nhà điều hành (công ty) khác nhau. Tùy thuộc vào hoạt động của công ty mà có thể chia định nghĩa này thành nhiều danh mục cùng một lúc.

  • Hoạt động thu hái được chứng nhận FairWild: các hoạt động thu hái thực vật hoang dã được chứng nhận theo Tiêu chuẩn FairWild.
  • Đơn vị chế biến và thương nhân đã đăng ký: nhà bán buôn, nhà phân phối nguyên liệu và đơn vị chế biến trung gian các nguyên liệu hoặc bán thành phẩm của FairWild.
  • Người được cấp phép: chủ sở hữu thương hiệu thành phẩm, tức là các công ty chịu trách nhiệm dán nhãn và tiếp thị sản phẩm đóng gói cuối cùng khi sử dụng từ hoặc nhãn hiệu thiết kế FAIRWILD® (hoặc đặc biệt tham chiếu khác đến tiêu chuẩn của FairWild).

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy