FP - Sản xuất Công bằng NL

Sản xuất Công bằng được Hà Lan chứng nhận về nấm có nguồn gốc từ các công ty có chính sách nhân viên xã hội đầy đủ và nơi nhân viên được đối xử công bằng và được khen thưởng tốt.
Điều này dẫn đến việc ngày càng có nhiều người sử dụng lao động tốt trong chuỗi cung ứng làm vườn. Sản xuất Công bằng Nền tảng là chủ chương trình và chỉ hoạt động trong ngành nấm. Control Union Certifications B.V. có thể thực hiện các kiểm tra cho cả canh tác với tư cách là công ty kinh doanh trong lĩnh vực này.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy