FSSC 22000 - Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm

Control Union Certifications được công nhận về FSSC 22000, là một chương trình chứng nhận về các hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi phù hợp với yêu cầu ISO22000/9001, yêu cầu Chương trình Tiên quyết (PRPs - Prerequisite Program) cụ thể ngành và các yêu cầu chương trình bổ sung.

FSSC 22000 tập trung vào việc đảm bảo an toàn thực phẩm bằng cách xác định, đánh giá và kiểm soát rủi ro và mối nguy trong quá trình chế biến, sản xuất, đóng gói, lưu trữ, vận chuyển, phân phối, xử lý hoặc chào bán hoặc cung cấp trong bất kỳ lĩnh vực nào của chuỗi thực phẩm.

Chương trình này thuộc sở hữu của Quỹ FSSC 22000 và được công nhận. Các cơ quan chứng nhận đã đăng ký FSSC có thể cung cấp chứng nhận của bên thứ ba về tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn chứng nhận cũng được Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI - Global Food Safety Initiative) công nhận. 

Chương trình này nhằm mục đích đánh giá, chứng nhận và đăng ký các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đối với các phạm vi và danh mục sản phẩm sau:

  • Nuôi để lấy thịt, sữa, trứng và mật ong (không bao gồm bẫy, săn bắn và đánh bắt cá).
  • Sản xuất sản phẩm thực phẩm như các sản phẩm động vật hoặc thực vật dễ hỏng, sản phẩm ổn định ở môi trường xung quanh và các hóa chất (sinh học).
  • Sản xuất bao bì thực phẩm và nguyên liệu đóng gói (ví dụ như nguyên liệu tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với thực phẩm).
  • Sản xuất thực phẩm và thức ăn gia súc, như thức ăn vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và thức ăn cho cá.
  • Các dịch vụ vận tải và lưu trữ, bao gồm cả các dịch vụ trong chuỗi cung ứng thực phẩm.
  • Phục vụ chế biến, lưu trữ và cung cấp thực phẩm để tiêu dùng, tại nơi chế biến hoặc tại một đơn vị phụ thuộc, nếu thích hợp.
  • Cung cấp các thành phẩm thức ăn bán lẻ và bán buôn cho khách hàng (ví dụ như các cửa hàng bán lẻ và nhà bán buôn).
Chứng nhận Control Union BV được RVA công nhận cho chương trình này theo đăng ký nr. Những Sản phẩm RvA-C412.

Chúng tôi chưa được công nhận cho các cụm / danh mục sau (như chưa có):
AI - Nuôi động vật lấy thịt / sữa / trứng / mật ong
AII - Nuôi cá và hải sản
EI - Dịch vụ ăn uống
FI - Bán lẻ / Bán buôn

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy