GOLS - Tiêu chuẩn Nhựa cao su Hữu cơ Toàn cầu

Control Union Certifications đã đi tiên phong tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên về nhựa cao su hữu cơ: Tiêu chuẩn Nhựa cao su Hữu cơ Toàn cầu (GOLS - Global Organic Latex Standard). Tiêu chuẩn này được đánh giá cao, đặc biệt là trong lĩnh vực sản phẩm cho giấc ngủ. GOLS đề ra các yêu cầu đối với sản phẩm cao su làm từ nguyên liệu thô hữu cơ, cũng như nguyên liệu có nguồn gốc không phải hữu cơ.
Tiêu chuẩn đề cập đến tiêu chí đối với cao su tự nhiên từ các đồn điền hữu cơ được chứng nhận (USDA NOP hoặc EU) được xử lý tại các đơn vị sản xuất. Để đạt chứng nhận GOLS, một sản phẩm phải có chứa trên 95% nguyên liệu thô hữu cơ được chứng nhận. Tiêu chuẩn GOLS đề cao các giới hạn có thể cho phép đối với các chất độc hại, yêu cầu kiểm tra phát thải và tỉ lệ polymer và chất phụ gia. Các đồn điền cao su cũng như các đơn vị chế biến đến nhà bán lẻ cuối đều được chứng nhận theo tiêu chuẩn. Bằng cách sử dụng giấy chứng nhận giao dịch ở mỗi lần bán sản phẩm trong chuỗi cung ứng, việc truy xuất nguồn gốc từ đồn điền đến nhà bán lẻ cuối phải được đảm bảo.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy